Logotyp 40. rocznicy śmierci bł. ks. jerzego popiełuszki

Logotyp jest własnością Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Udostępniany jest organizatorom wydarzeń związanych z upamiętnieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w roku 40 rocznicy męczeńskiej śmierci.

Społeczny Komitet prosi organizacje chcące użyć logotypu o kontakt: 40rocznica@popieluszko.net.pl