Konferencja prasowa

Konferencja prasowa, prezentacja Komitetu i działań podejmowanych dla upamiętnienia 40. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 

2 lutego w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się konferencja prasowa związana z 40. rocznicą śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały na niej przedstawione wydarzenia, mające na celu upamiętnić Kapłana. W konferencji prasowej udział wzięli: Kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, ks. dr Marcin Brzeziński – kustosz sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Paweł Kęska – przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. rocznicy Porwania i Męczeńskiej śmierci ks. Jerzego oraz Marek Popiełuszko – bratanek ks. Jerzego, prezes fundacji „Dobro.” 

Na początku głos zabrał Kardynał Kazimierz Nycz, który powiedział, że ks. Jerzy “jako człowiek, jako ksiądz posłany do duszpasterstwa pielęgniarek i robotników, potrafił pokazywać piękno wiary katolickiej i wynikający z tej wiary system wartości i norm moralnych. Potrafił przekazać, że jest to propozycja, którą Kościół, a przez Kościół – Chrystus daje człowiekowi i światu, z tym ważnym zastrzeżeniem: jeśli chcesz…”

Następnie ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, kustosz Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki zapowiedział, że to właśnie Żoliborskie Sanktuarium będzie głównym miejscem duchowych wydarzeń związanych z rocznicą śmieci bł. ks. Jerzego. Właśnie tam, przy grobie kapłana, 28 lutego – zostanie zainaugurowana 37 – tygodniowa modlitwa w intencji osobistej i społecznej duchowej przemiany. Od tego dnia codziennie przez 37 tygodni o godzinie 21 przy grobie ks. Jerzego będzie odmawiana modlitwa o „wolność od lęku i nienawiści.” Modlitwie będą towarzyszyć fragmenty nauczania ks. Jerzego z pytaniami do osobistej refleksji. Zakończenie cyklu modlitewnego nastąpi w listopadzie – w rocznice pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. 

Uroczystości upamiętniające ks. Jerzego odbywać się będą w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Marek Popiełuszko prezes fundacji „Dobro” im. Ks. Jerzego Popiełuszki, bratanek księdza przypomniał o misji organizacji oraz poinformował o podejmowanych działaniach w roku 40. rocznicy śmierci ks. Jerzego. Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez fundację należą urodziny ks. Jerzego, które odbędą się 7 i 8 września w Okopach i Suchowoli.

O działaniach podejmowanych przez różne instytucje, które włączyły się w obchody 40. rocznicy śmieci ks. Jerzego mówili też ich przedstawiciele – Adam Lewandowski z IPN, dr Piotr Kopszak – dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Grzegorz Szczecina z Polskiego Radia. 

Głos zabrała także Eliza Pardyka, reprezentantka Młodzieży księdza Jerzego – grupę młodych ludzi z całej Polski, powstałą przy Muzeum ks. Jerzego.